Beleidsregel inzake de toepassing van de T-correctie

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Limburg
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Beleidsregel inzake de toepassing van de T-correctie
Citeertitel Beleidsregels inzake de toepassing van de T-correctie BsGW 2022
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 7.5, vierde lid, van de Waterwet
  2. artikel 7.2, derde lid, van de Waterregeling
  3. artikel 6.12, vijfde lid, van het Waterschapsbesluit
  4. Verordening zuiveringsheffing Waterschap Limburg 2022
  5. Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Limburg 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel inzake de toepassing van de T-correctie.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022 nieuwe regeling

21-06-2022

wsb-2022-7515

2022-Z4618