Beleidsnotitie afwijkingen van het bestemmingsplan (binnen- en buitenplans) van beperkte planologische betekenis

Geldend van 28-01-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsnotitie afwijkingen van het bestemmingsplan (binnen- en buitenplans) van beperkte planologische betekenis
Citeertitel Beleidsnotitie afwijkingen van het bestemmingsplan (binnen- en buitenplans) van beperkte planologische betekenis
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Beleidsnotitie afwijkingen van beperkte planologische betekenis
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 4:82 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  5. artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht
  6. bijlage II van het Besluit omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2012 Nieuwe regeling

16-01-2012

Hellendoorn Journaal

11INT01593