Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Druten, Gemeente Wijchen en de Werkorganisatie Druten Wijchen

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Werkorganisatie Druten Wijchen
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Druten, Gemeente Wijchen en de Werkorganisatie Druten Wijchen
Citeertitel Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Druten, Gemeente Wijchen en de Werkorganisatie Druten Wijchen
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit is genomen door het bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen. Deze regeling vervangt het Inkoop en Aanbestedingsbeleid van de Werkorganisatie Druten-Wijchen van 5 maart 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022 nieuwe regeling

20-06-2022

bgr-2022-679

Onbekend.