Regeling vervallen per 21-03-2024

Subsidieregeling herbestemmen bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Fryslân

Geldend van 01-07-2022 t/m 20-03-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling herbestemmen bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Fryslân
Citeertitel Subsidieregeling herbestemming bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Fryslân 2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013
  2. artikel 145 van de Provinciewet
  3. artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022 21-03-2024 nieuwe regeling

21-06-2022

prb-2022-7602

nr. 02004709