Beleidsregels voor gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in gemeente Gooise Meren

Geldend van 28-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels voor gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in gemeente Gooise Meren
Citeertitel Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats op kenteken gemeente Gooise Meren 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 2. artikel 50 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 3. artikel 51 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 4. artikel 52 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 5. artikel 53 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 6. artikel 54 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 7. artikel 55 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 8. artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994
 9. artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994
 10. artikel 26 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 11. Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-2022 nieuwe regeling

24-05-2022

gmb-2022-291601

Onbekend.