Regeling vervallen per 01-07-2023

Subsidieregeling coronagevolgen kleine ondernemers gemeente Overbetuwe 2022

Geldend van 29-06-2022 t/m 30-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Overbetuwe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling coronagevolgen kleine ondernemers gemeente Overbetuwe 2022
Citeertitel Subsidieregeling coronagevolgen kleine ondernemers gemeente Overbetuwe 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 juli 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-2022 01-07-2023 nieuwe regeling

31-05-2022

gmb-2022-291442

Onbekend.