Spelregels verkoop gemeentelijk vastgoed 1.0

Geldend van 28-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Buren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Spelregels verkoop gemeentelijk vastgoed 1.0
Citeertitel Spelregels verkoop gemeentelijk vastgoed 1.0
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2022-36029 exb-2022-36030 exb-2022-36031

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-2022 nieuwe regeling

14-06-2022

gmb-2022-290842

Z.040050