Aanwijzingslijst Adviesrecht en verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsactiviteiten

Geldend van 11-10-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingslijst Adviesrecht en verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsactiviteiten

De raad van de gemeente Bernheze besluit, op basis van het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 4 augustus 2021;

1. de uitzonderingsbepaling voor (agrarische) bedrijven in de aanwijzingslijst, in de categorie 'Energieprojecten', eerste opsommingsteken - tenzij deze worden gesitueerd op een bestaand perceel van een (agrarisch) bedrijf' te laten vervallen;

2. de aanwijzingslijst van categorieën gevallen, waarin de gemeenteraad gebruik maakt van zijn adviesrecht en participatie verplicht stelt bij buitenplanse omgevings-planactiviteiten, gewijzigd vast te stellen.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 7 oktober 2021

Leandra Kilian

Griffie

Marieke Moorman

Voorzitter

Ondertekening