Regeling vervallen per 03-04-2024

Beleid evenementenvergunningen Hof van Twente

Geldend van 24-05-2022 t/m 02-04-2024 met terugwerkende kracht vanaf 24-05-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Hof van Twente
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleid evenementenvergunningen Hof van Twente
Citeertitel Beleid Evenementenvergunningen Hof van Twente
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Beleidsregels voor evenementen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2022 24-05-2022 03-04-2024 Nieuwe regeling

24-05-2022

gmb-2022-289907

269412