Besluit van de burgemeester van Lelystad houdende regels inzake het opleggen van een last onder dwangsom bij drugshandel op straat (Besluit opleggen last onder dwangsom bij drugshandel op straat)

Geldend van 18-04-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van de burgemeester van Lelystad houdende regels inzake het opleggen van een last onder dwangsom bij drugshandel op straat (Besluit opleggen last onder dwangsom bij drugshandel op straat)

Nr. 190009561

De burgemeester besluit:

Bij constatering van overtreding van het in artikel 2:74 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Lelystad 2015 (APV) opgenomen verbod om zich op een openbare plaats op te houden met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen, over te gaan tot bestuursrechtelijke handhaving middels het opleggen van een last onder dwangsom, conform artikel 5:31 d van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo. Artikel 125 lid 3, Gemeentewet.

Ondertekening

Lelystad, 21 maart 2019.

de burgemeester,