Regeling vervallen per 22-12-2023

Beleidsregel Verkoop reststroken gemeente Beesel

Geldend van 25-06-2022 t/m 21-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel Verkoop reststroken gemeente Beesel
Citeertitel Verkoop reststroken gemeente Beesel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160 van de Gemeentewet
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling Het in gebruik geven of verkopen van gronden die eigendom zijn van de gemeente Beesel, groenvoorzieningen en landschappelijke elementen, vastgesteld op 11 juli 1996.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-2022 22-12-2023 beleidsregel

14-06-2022

gmb-2022-288450

Onbekend.