Verordening Jeugdhulp 2022 gemeente Stede Broec

Geldend van 25-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Stede Broec
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Jeugdhulp 2022 gemeente Stede Broec
Citeertitel Verordening Jeugdhulp 2022 Stede Broec
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 2.9 van de Jeugdwet
  4. artikel 2.10 van de Jeugdwet
  5. artikel 2.12 van de Jeugdwet
  6. artikel 8.1.1, derde lid, van de Jeugdwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de Verordening jeugdhulp Stede Broec 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-2022 nieuwe regeling

03-03-2022

gmb-2022-287872

813994