Beleidsregels uitwegvergunningen gemeente Zundert 2022

Geldend van 24-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zundert
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels uitwegvergunningen gemeente Zundert 2022
Citeertitel Beleidsregels uitwegvergunningen gemeente Zundert 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels uitwegvergunningen gemeente Zundert vastgesteld d.d. 13 oktober 2009, kenmerk 2009/12583.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2022 nieuwe regeling

21-06-2022

gmb-2022-286370

Z22-002972