Nadere regels plaatsing reclameborden, plantenbakken en banken op openbare plaatsen gemeente Zundert 2022

Geldend van 24-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zundert
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels plaatsing reclameborden, plantenbakken en banken op openbare plaatsen gemeente Zundert 2022
Citeertitel Nadere regels plaatsing reclameborden, plantenbakken en banken op openbare plaatsen gemeente Zundert 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2022-35445 exb-2022-35446 exb-2022-35447 exb-2022-35448 exb-2022-35449

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels reclameborden, plantenbakken en banken op openbare plaatsen vastgesteld op 13 oktober 2009 kenmerk 2009/12571.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2022 nieuwe regeling

21-06-2022

gmb-2022-286355

Z22-002972