Verordening commissie bezwaarschriften Gemeente Valkenburg aan de Geul 2022

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening commissie bezwaarschriften Gemeente Valkenburg aan de Geul 2022
Citeertitel Verordening commissie bezwaarschriften Gemeente Valkenburg aan de Geul 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 7:13, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022 Nieuwe regeling

20-06-2022

gmb-2022-286252

Onbekend.