Visie Recreatief Medegebruik Delfland

Geldend van 24-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap van Delfland
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Visie Recreatief Medegebruik Delfland
Citeertitel Visie Recreatief Medegebruik Delfland
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp algemeen, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-35378

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 56 van de Waterschapswet
  2. artikel 77 van de Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2022 nieuwe regeling

02-06-2022

wsb-2022-7260

2527