Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam regelende de ambtelijke bijstand en de ondersteuning van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen (Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Edam-Volendam 2022)

Geldend van 24-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam regelende de ambtelijke bijstand en de ondersteuning van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen (Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Edam-Volendam 2022)
Citeertitel Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Edam-Volendam 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2022-35225

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 33 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2016.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2022 nieuwe regeling

19-05-2022

gmb-2022-284776

41-2022C