Welstandsnota Teylingen loketcriteria en richtlijnen 2013

Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Teylingen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Welstandsnota Teylingen loketcriteria en richtlijnen 2013
Citeertitel Welstandsnota Teylingen 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2013 Nieuwe regeling

21-03-2013

Plaatselijke krant

Onbekend.