Procedureregeling klachtbehandeling gemeente Hellendoorn 2022

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Procedureregeling klachtbehandeling gemeente Hellendoorn 2022
Citeertitel Procedureregeling klachtbehandeling gemeente Hellendoorn 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp behandeling van klachten
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze procedureregeling komt in de plaats van de Klachtenverordening 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 wijziging artikel 1

31-10-2023

gmb-2023-470162

2023-019153
23-06-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

14-06-2022

gmb-2022-280491

2022-009126