Privaatrechtelijke tarieven 2022

Geldend van 18-06-2022 t/m heden

Intitulé

Privaatrechtelijke tarieven 2022

Burgemeester en wethouders van Deventer,

Gelet op artikel 160, lid 1, sub e van de Gemeentewet,

BESLUITEN

  • 1.

    De privaatrechtelijke tarieven 2022 vast te stellen.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 7 december 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,

de secretaris,

M.A. Kossen

de burgemeester,

R.C. König

Bijlage 1 Tabel privaatrechtelijke tarieven 2022

Tabel privaatrechtelijke tarieven 2022

 

omschrijving

eenheid

tarief 2021

tarief 2022

BTW

Opmerking

1

Invaliden parkeerplaatsen

eenmalige vergoeding (€)

€ 256,16

€ 260,08

0%

tarief trendmatig verhoogd

2

Inritten

eenmalige vergoeding (€)

Kostprijs verhoogd met een toeslag van 15%

Kostprijs verhoogd met een toeslag van 15%

0%

nvt

3

Energielevering vanuit gemeentelijke aansluitingen (bemeten)

Tarief per kWh bemeten

€ 0,34

€ 0,3452

excl 21 %

tarief trendmatig verhoogd

4

Energielevering vanuit gemeentelijke aansluitingen (opgesteld vermogen)

Tarief per staffel van 1 kW opgesteld vermogen per uur

€ 0,34

€ 0,3452

excl 21 %

tarief trendmatig verhoogd

5

Energielevering vanuit gemeentelijke aansluitingen

Aansluitkosten voor niet reguliere gebruikers buiten de markt om

€ 34,59

€ 35,12

excl 21 %

tarief trendmatig verhoogd

6

Walstroom: energielevering vanuit gemeentelijke aansluitingen voor beroepsgoederenvervoer (Scheepvaartstraat, Hoge Wellekade, 5e Havenarm)

Tarief per kWh bemeten

€ 0,27

€ 0,17

excl 21 %

Naar beneden bijgesteld ivm doorwerken rijkbelastingplan 2021 voor stimuleren van walstroomgebruik (EB en ODE afgeschaft)

7

Walstroom: energielevering vanuit gemeentelijke aansluitingen voor passagiersvaart en recreatievaart (Lage Wellekade, Pothoofdkade)

Tarief per kWh bemeten

€ 0,27

€ 0,2741

excl 21 %

tarief trendmatig verhoogd

8

 

Gebruik van verlengkabels Pothoofd

€ 108,80

€ 110,46

excl 21 %

tarief trendmatig verhoogd

9

Meten stroomverbruik marktaansluitingen

Per keer

€ 34,59

€ 35,12

excl 21 %

tarief trendmatig verhoogd

10

Reclamegeld markt vrijdag en zaterdag (Brink)

€ per marktdag

€ 5,55

€ 5,55

excl 21 %

blijft gelijk

11

Reclamegeld Goede Vrijdagmarkt en Kerstmarkt

€ per marktdag

€ 25,00

€ 25,00

0%

blijft gelijk

12

Verhuur openbaargroen

€/jaar

4,5% waarde grond

4,5% waarde grond

incl 6%

grondwaarde op basis van de gemeentelijke grondbrief

13

Bewegwijzering

eenmalige vergoeding (€)

€ 69,25

€ 70,31

0%

tarief trendmatig verhoogd