BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING OZB BUITENSPORTVERENIGINGEN 2022

Geldend van 17-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 10-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie West Maas en Waal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING OZB BUITENSPORTVERENIGINGEN 2022
Citeertitel Beleidsregel Tegemoetkoming OZB Buitensportverenigingen 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-51457

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2022 10-12-2019 nieuwe regeling

07-06-2022

gmb-2022-273662

Z.70136