Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2022

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wassenaar
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2022
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 154a van de Gemeentewet
 9. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 11. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 12. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 13. artikel 3.148 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 14. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 15. artikel 30c van de Wet op de kansspelen
 16. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 17. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994
 18. artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
 19. artikel 25e van de Alcoholwet
 20. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 2:10, 2:11, 2:12, 2:14, 2:21, 2:28, 2:29, 2:39d, 2:46, 2:60, 2:71, 3:7, 3:9, 4:5b, 4:6, 4:10, 4:13, 4:15, 4:17, 4:18, 5:5, 5:6, 5:18, 5:20, 5:23, 5:24, 5:25, 5:26, 5:28, 5:30, 5:32, 5:33, 5:34

04-07-2023

gmb-2023-509804

Onbekend.
31-12-2023 01-01-2024 artikel 4.1

04-07-2023

gmb-2023-505015

Z/22/069864/321314
08-08-2023 31-12-2023 artikel 1:1, 2:1, 2:10, 2:11, 2.12, 2.14, 2:28, 2:29, 2:34g, 2:46, 2:48a, 2:59a, 2:60, 2:65, 2:68, 3:3, 3:9, 3:11, 4:5b, 4:6, 4:9a, 4:10, 4:11, 4:11a, 4:11b, 4:12b, 4:13, 4:15, 4:20, 5:5, 5:6, 5:10, 5:18, 5:20, 5:25, 5:26, 5:28, 5:33, 5:34, 7:1

04-07-2023

gmb-2023-337150

Z/22/069864
17-06-2022 08-08-2023 nieuwe regeling

31-05-2022

gmb-2022-272435

Z/22/065268