Nadere subsidieregels aanjagen gemeentelijke projecten verduurzaming woningen 2022-2023

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Nadere subsidieregels aanjagen gemeentelijke projecten verduurzaming woningen 2022-2023
Citeertitel Aanjagen gemeentelijke projecten verduurzaming woningen 2022-2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet
  2. Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 30 juni 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022 nieuwe regeling

07-06-2022

prb-2022-6986

Onbekend.