Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening beheer woningvoorraad Noordwijk 2022

Geldend van 16-06-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordwijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening beheer woningvoorraad Noordwijk 2022
Citeertitel Verordening beheer woningvoorraad Noordwijk 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2022-33508

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014
  2. artikel 4, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014
  3. artikel 21 van de Huisvestingswet 2014
  4. artikel 22 van de Huisvestingswet 2014
  5. artikel 24 van de Huisvestingswet 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening beheer woningvoorraad Noordwijk 2021. Deze regeling vervalt op 1 juni 2026. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

31-05-2022

gmb-2022-269931

Onbekend.