Beleidsregel toepassing gebiedsverbod Teylingen 2019

Geldend van 18-07-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Teylingen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel toepassing gebiedsverbod Teylingen 2019
Citeertitel Beleidsregel toepassing gebiedsverbod Teylingen 2019
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid, algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 172a van de Gemeentewet
  2. artikel 172b van de Gemeentewet
  3. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2019 Nieuwe regeling

11-07-2019

Plaatselijke krant op 17 juli 2019

Z-19-091024