Algemene plaatselijke verordening gemeente Nijmegen

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene plaatselijke verordening gemeente Nijmegen
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Nijmegen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151c van de Gemeentewet
 5. artikel 151d van de Gemeentewet
 6. artikel 154 van de Gemeentewet
 7. artikel 154a van de Gemeentewet
 8. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 9. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 11. artikel 25a van de Alcoholwet
 12. artikel 25b van de Alcoholwet
 13. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
 14. artikel 25d van de Alcoholwet
 15. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 16. artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 17. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 18. artikel 3.148 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 19. artikel 30c van de Wet op de kansspelen
 20. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994
 21. artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 2:10, 2:11, 2:12, 2:19, 2:21, 2:23, 2:28, 2:33, 2:39c, 2:60, 2:72, 2:73, 3:7, 4:1, 4:6, 4:13, 4:15, 4:17, 4:18, 5:5, 5:5A, 5:6, 5:10, 5:17, 5:32, 5:33

30-11-2022

gmb-2023-473574

Onbekend.
31-12-2023 01-01-2024 artikel 3:9

30-11-2022

gmb-2023-445530

Raadsbesluit d.d. 30 november 2022, 86/2022
17-10-2023 31-12-2023 artikel 2:24a, 2:31, 2.33, 2:33a, 2:48a, 2:74a, 2:74b, 4:11a, toelichting

27-09-2023

gmb-2023-439860

Raadsbesluit d.d. 27 september 2023, 74/2023
14-03-2023 17-10-2023 Gewijzigde regeling

30-11-2022

gmb-2023-232852

Onbekend.
14-03-2023 14-03-2023 Gewijzigde regeling

08-03-2023

gmb-2023-106734

Raadsbesluit d.d. 8 maart 2023, nr. 17/2023
02-02-2023 14-03-2023 Gewijzigde regeling

21-12-2022

gmb-2023-45759

Raadsbesluit d.d. 21 december 2022, nr. 85/2022
31-12-2022 02-02-2023 Gewijzigde regeling

21-12-2022

gmb-2022-579720

Raadsbesluit d.d. 21 december 2022 Rvs nr. 98/2022
13-07-2022 31-12-2022 Vervangende regeling

08-06-2022

gmb-2022-264341

Raadsbesluit d.d. 8 juni 2022, nr. 26/2022 en 44/2022