Mandaatbesluit actieve openbaarmaking rapporten kwaliteitstoezicht Wmo gemeente Heemstede 2022

Geldend van 14-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit actieve openbaarmaking rapporten kwaliteitstoezicht Wmo gemeente Heemstede 2022
Citeertitel Mandaatbesluit actieve openbaarmaking rapporten kwaliteitstoezicht Wmo gemeente Heemstede 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2022 nieuwe regeling

31-05-2022

gmb-2022-263895

974108