Subsidieregeling Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland

Geldend van 14-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland
Citeertitel Subsidieregeling Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2022 nieuwe regeling

31-05-2022

prb-2022-6830

Onbekend.