Verordening rechtspositie staten- en commissieleden provincie Zuid-Holland 2019

Geldend van 11-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 28-03-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening rechtspositie staten- en commissieleden provincie Zuid-Holland 2019
Citeertitel Verordening rechtspositie staten- en commissieleden provincie Zuid-Holland 2019
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 143 van de Provinciewet
 2. artikel 2.1.1, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 3. artikel 2.1.3, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 4. artikel 2.1.4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 5. artikel 2.1.9, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 6. artikel 2.2.10, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 7. artikel 2.2.10, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 8. artikel 2.3.3, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 9. artikel 2.3.5 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 10. artikel 2.4.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 11. artikel 2.4.4 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 12. artikel 2.1, vijfde lid, van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers
 13. artikel 2.6, vijfde lid, van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden (laatst gewijzigd op 17 september 2014, nr. 6728) en de Regeling ICT voorzieningen Statenleden Zuid-Holland 2015 (laatst gewijzigd op 27 mei 2015, nr. 6791).

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-06-2022 28-03-2019 nieuwe regeling

27-05-2019

prb-2022-6810

7187