Regeling vervallen per 01-11-2022

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:48 Algemene Plaatselijke Verordening (Verboden drankgebruik)

Geldend van 11-06-2022 t/m 31-10-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:48 Algemene Plaatselijke Verordening (Verboden drankgebruik)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren,

gelet op

Artikel 2:48 van Algemene Plaatselijke Verordening;

Overwegende

  • Er sprake is van de aanwezigheid van grote groepen jongeren in de Porseleinhaven tijdens zonnige dagen en op feestdagen;

  • Dat er tijdens deze dagen sprake is van veelvuldig gebruik van alcohol op de openbare weg;

  • Dat het gebruik van alcohol leidt tot verstoring van de openbare orde en vervuiling van de openbare ruimte;

  • Er ook komend vaarseizoen grote drukte verwacht wordt;

  • Het omwille van de openbare orde noodzakelijk is om maatregelen te nemen ten aanzien van het nuttigen van alcohol in de openbare ruimte;

  • Het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.48, lid 1 van de APV de bevoegdheid heeft gebieden aan te wijzen waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Besluit

het openbaar gebied dat begrenst wordt door de Oud-loosdrechtse dijk tussen huisnummers 235 en 237, Spinakker huisnummers 2 en 4, de Boegspriet en de Bibian Mentelpier inclusief het daartussen gelegen openbaar water, zoals weergegeven op bijgevoegde kaart (plaatselijk bekend als “Porseleinhaven”), aan te wijzen als gebied waar het verboden is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Dit verbod is geldig tot 1 november 2022

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 31 mei 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

secretaris,

dhr. R.S.M. Heintjes mcm

de burgemeester,

mw. drs. C.R. Larson

Bijlage: 1. Kaart aangewezen gebied alcoholverbod Porseleinhaven 2022

afbeelding binnen de regeling