Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam inzake de financiële organisatie en de interne controle. (Budgethoudersregeling Edam-Volendam)

Geldend van 01-02-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam inzake de financiële organisatie en de interne controle. (Budgethoudersregeling Edam-Volendam)
Citeertitel Budgethoudersregeling Edam-Volendam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 24 en art. 25 Financiële verordening Edam-Volendam 2022
  2. art. 24 en art. 25 Financiële verordening Edam-Volendam 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum inwerkingtreding is bij benadering ingevuld. De genoemde grondslag is thans vervallen en opgevolgd door artikel 24 en 25 van de Financiële verordening Edam-Volendam 2022.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2018 nieuwe regeling

19-01-2018

gmb-2022-260764

D-1714820