Beleidsregels Studietoeslag 2022 gemeente Oss

Geldend van 10-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Oss
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Studietoeslag 2022 gemeente Oss
Citeertitel Beleidsregels studietoeslag 2022 gemeente Oss
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 36b van de Participatiewet
  2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2022 01-04-2022 nieuwe regeling

31-05-2022

gmb-2022-260520

4866460