Antennebeleid

Geldend van 01-10-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Teylingen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Antennebeleid
Citeertitel Antennebeleid
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2008 Nieuwe regeling

25-09-2008

Plaatselijke krant

2008/12521