REGELING HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN MOERDIJK

Geldend van 13-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling REGELING HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN MOERDIJK
Citeertitel Regeling huisvesting arbeidsmigranten van de gemeente Moerdijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR673701

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2022 Nieuwe regelgeving

24-05-2022

gmb-2022-259470

Onbekend.