Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieverordening groene daken Wijdemeren 2022-2023

Geldend van 08-06-2022 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieverordening groene daken Wijdemeren 2022-2023
Citeertitel Subsidieverordening groene daken Wijdemeren 2022-2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-2022 01-01-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

21-04-2022

gmb-2022-255477

Onbekend.