Beleidsregels bijtincidenten honden Heemstede 2022

Geldend van 08-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels bijtincidenten honden Heemstede 2022
Citeertitel Beleidsregels bijtincidenten honden Heemstede 2022
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2022-31772

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. titel 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 125, derde lid, van de Gemeentewet
  5. artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet
  6. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR619093

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-2022 nieuwe regeling

17-05-2022

gmb-2022-255028

992958