Verordening afvoer hemelwater en grondwater Rheden

Geldend van 08-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rheden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening afvoer hemelwater en grondwater Rheden
Citeertitel Verordening afvoer hemelwater en grondwater Rheden
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-31689

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10.32a, eerste lid, van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-2022 nieuwe regeling

31-05-2022

gmb-2022-254253

Onbekend.