Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Steenbergen 2022

Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Steenbergen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Steenbergen 2022
Citeertitel Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Steenbergen 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp Leerlingenvervoer
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs
  2. artikel 4 van de Wet op de expertisecentra
  3. artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening leerlingenvervoer gemeente Steenbergen 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2022 nieuwe regeling

19-05-2022

gmb-2022-251851

RD2200065