WATERBEHEERPROGRAMMA 2022-2027

Geldend van 01-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Wetterskip Fryslân
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling WATERBEHEERPROGRAMMA 2022-2027
Citeertitel Waterbeheerprogramma 2022-2027
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp milieu, bestuur en recht
Eigen onderwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.6 van de Waterwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2022 nieuwe regeling

31-05-2022

wsb-2022-6440

Onbekend.