Subsidieregeling Amateurkunst

Geldend van 06-06-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Arnhem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling Amateurkunst
Citeertitel Subsidieregeling Amateurkunst 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Subsidieregeling Amateurkunst 2020
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene Subsidieverordening Arnhem 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

deze regeling vervangt de subsidieregeling Amateurkunst 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2020 nieuwe regeling

14-04-2020

Gemeenteblad 5 juni 2020, 141674

453356