Regeling vervallen per 30-06-2023

Beleidsregels van de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid bestuursrechtelijke sancties op grond van artikel 13b Opiumwet toe te passen (Beleidsregels toepassen bestuursrechtelijke sancties artikel 13b Opiumwet Edam-Volendam)

Geldend van 31-05-2012 t/m 29-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels van de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid bestuursrechtelijke sancties op grond van artikel 13b Opiumwet toe te passen (Beleidsregels toepassen bestuursrechtelijke sancties artikel 13b Opiumwet Edam-Volendam)
Citeertitel Beleidsregels toepassen bestuursrechtelijke sancties artikel 13b Opiumwet Edam-Volendam
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 13b van de Opiumwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking heeft op 30 mei 2012 plaatsgevonden met een kennisgeving in de huis-aan-huiskranten 'de Stadskrant' en 'Nieuw Volendam'.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-2012 30-06-2023 nieuwe regeling

16-05-2012

gmb-2022-246435

D-1715337