Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling Evenementen Dijk en Waard 2022

Geldend van 04-10-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Dijk en Waard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Evenementen Dijk en Waard 2022
Citeertitel Subsidieregeling Evenementen Dijk en Waard 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-2023 01-01-2024 artikel 14

19-09-2023

gmb-2023-409742

0000625167
01-06-2022 04-10-2023 nieuwe regeling

24-05-2022

gmb-2022-244680

0000261252