Reglement van orde voor vergaderingen en werkzaamheden van de raad van Waddinxveen 2022

Geldend van 10-02-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waddinxveen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement van orde voor vergaderingen en werkzaamheden van de raad van Waddinxveen 2022
Citeertitel Reglement van orde voor vergaderingen en werkzaamheden van de raad van Waddinxveen 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-2023 artikel 31

25-01-2023

gmb-2023-54908

4364
03-06-2022 10-02-2023 nieuwe regeling

11-05-2022

gmb-2022-244207

Onbekend.