Beleidsregel voor woningsplitsing binnen de bebouwde kom De Wolden

Geldend van 02-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie De Wolden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel voor woningsplitsing binnen de bebouwde kom De Wolden
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  5. artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  6. Inspraakverordening 2005

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2022 Nieuwe regeling

24-05-2022

gmb-2022-242467

Onbekend.