Verordening op het beheer en het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Het Hogeland 2022

Geldend van 31-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Het Hogeland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op het beheer en het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Het Hogeland 2022
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-2022 Gewijzigde regeling

18-05-2022

gmb-2022-240338

Onbekend.