Verordening Starterslening gemeente Goirle 2022

Geldend van 28-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Goirle
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Starterslening gemeente Goirle 2022
Citeertitel Verordening Starterslening 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Starterslening gemeente Goirle 2013.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-2022 nieuwe regeling

17-05-2022

gmb-2022-239869

Onbekend.