Regeling vervallen per 04-08-2023

Gemeente Voorst - Besluit aanwijzing toezichthouders handhaving (volgens artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb))

Geldend van 24-05-2022 t/m 03-08-2023

Intitulé

Gemeente Voorst - Besluit aanwijzing toezichthouders handhaving (volgens artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb))

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Voorst; ieder voor zover zijn/haar bevoegdheid strekt;

gelet op artikel 5.10, derde lid, juncto artikel 5.1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op artikel 22 van de Erfgoedverordening 2017 gemeente Voorst, op artikel 25 van de Afvalstoffenverordening 2009, op artikel 4 van de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater, op artikel 61, derde lid, van de Wet veiligheidsregio's, op artikel 8 van de Brandbeveiligingsverordening 2012, op artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen, op artikel 2.17 van de Crisis- en herstelwet (Chw), op artikel 41, eerste lid, van de Alcoholwet, op artikel 10 van de Verordening winkeltijden gemeente Voorst, 2014, op artikel 34, tweede lid, van de Wet op de kansspelen, op artikel 17 van de Leegstandwet en op artikel 6.2, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Voorst 2019 (Apv);

B E S L U I T E N:

 • I.

  de volgende personen aan te wijzen als toezichthouders, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wetten genoemd in artikel 5.1 van de Wabo, de Erfgoedverordening 2017 gemeente Voorst, de Afvalstoffenverordening 2009, de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater, de Wet veiligheidsregio's, de Brandbeveiligingsverordening 2012, de Wet basisregistratie personen, de Chw, de Alcoholwet, de Verordening winkeltijden gemeente Voorst, 2014, de Wet op de kansspelen, de Leegstandwet en de Apv:

meneer S. Kelman, geb. 1 september 1997;

meneer P.J. de Haan, geb. 3 maart 1976;

meneer T. de Haan, geb. 31 mei 1959;

meneer H.E. Oussoren, geb. 4 maart 1978;

mevrouw D. Heemsbergen, geb. 17 juli 1997;

mevrouw G.A.Y. Göttgens, geb. 25 juni 1960;

mevrouw J. Eenink, geb. 6 december 1993;

mevrouw R.K. Zabihi, geb. 21 september 1982;

mevrouw J.L. Beltman-Rompelman, geb. 18 juni 1976;

meneer T.J.W. Overeem, geb. 10 maart 1965;

mevrouw A.J. van Beek, geb. 23 mei 1980;

meneer S. Braakman, geb. 11 oktober 1978;

mevrouw P.S.E. Dekker-Klein Overmeen, geb. 21 augustus 1967;

mevrouw J.L. Teunissen, geb. 4 juni 1967;

mevrouw A. den Boer, geb. 10 maart 1963;

mevrouw H.C. van den Brink, geb. 11 juli 1961;

meneer F. van Sintmaartensdijk, geb. 10 januari 1972;

meneer H.M.M. Hutten, geb. 14 november 1959;

meneer J. Heijmans, geb. 7 september 1981;

mevrouw W. Haarman, geb. 11 september 1982;

meneer H. Weerheim, geb. 10 maart 1993;

mevrouw M.B. Jansman-Weghorst, geb. 21 februari 1969;

meneer H.R. Overeem, geb. 11 april 1995;

 • II.

  de volgende personen aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Afvalstoffenverordening 2009, de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater en de Apv:

meneer M. Pit, geb. 25 augustus 1995 (onder opschortende voorwaarde dat hij op 14 juni 2022 in dienst treedt);

meneer H.A.J. Dijkhof, geb. 1 maart 1965;

meneer J.J. Schoneveld, geb. 3 september 1983;

meneer E. Klein Velderman, geb. 17 juli 1964;

 • III.

  de volgende personen aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wabo en de Apv, voor zover het om houtopstanden gaat:

meneer E. Rijckenberg, geb. 4 mei 1990;

meneer J.J. Schoneveld, geb. 3 september 1983;

 • IV.

  de volgende personen aan te wijzen als toezichthouders, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet basisregistratie personen:

mevrouw J. van Lindenberg, geb. 22 april 1971;

mevrouw A. Moerman, geb. 9 mei 1963;

mevrouw A.H.M. Boerkamp-Brugman, geb. 28 januari 1958;

mevrouw M. van Dijk-de Jong, geb. 9 september 1963;

mevrouw W. de Haan-Peters, geb. 9 september 1958;

mevrouw M.K. Brakenhoff-Vrolijk, geb. 23 mei 1963;

meneer A. Horstman, geb. 16 april 1994;

meneer T. Sulman, geb. 5 juli 1988;

mevrouw H. Oldenhave, geb. 1 april 1986;

mevrouw H.H. Schoneveld-Van der Wal, geb. 22 juni 1984;

 • V.

  het besluit van 26 januari 2021 tot aanwijzing van toezichthouders handhaving in te trekken;

 • VI.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Twello, 17 mei 2022

burgemeester en wethouders

Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester

Lisette Wolbers-Cents, secretaris

Twello, 17 mei 2022

burgemeester

Paula Jorritsma-Verkade