Gemeente Voorst - Besluit aanstelling onbezoldigde ambtenaar

Geldend van 24-05-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Gemeente Voorst - Besluit aanstelling onbezoldigde ambtenaar

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst;

gelet op artikel 1.2, derde lid, onder b, van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en artikel 1, tweede lid, van de Ambtenarenwet 2017;

B E S L U I T E N:

met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 meneer T. de Haan, geboortedatum 31 mei 1959 aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar, voor zolang hij wordt ingehuurd door de gemeente Voorst.

Twello, 17 mei 2022

Paula Verkade-Jorritsma

Lisette Wolbers-Cents, secretaris

Ondertekening