Subsidieregeling Corona Noodfonds, Herstel en Innovatie gemeente Drechterland 2022

Geldend van 24-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Drechterland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Corona Noodfonds, Herstel en Innovatie gemeente Drechterland 2022
Citeertitel Subsidieregeling Corona Noodfonds, Herstel en Innovatie Drechterland 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene Subsidie Verordening Drechterland 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling Corona Noodfonds gemeente Drechterland.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2022 nieuwe regeling

05-04-2022

gmb-2022-231598

Onbekend.