Aanwijzingsbesluit toezichthouders in het kader van het bestuurlijk toezicht op de prostitutiebranche in Brabant-Zuidoost

Geldend van 24-05-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders in het kader van het bestuurlijk toezicht op de prostitutiebranche in Brabant-Zuidoost

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het diens bevoegdheid betreft;

Gelet op:

  • -

    Artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemert-Bakel 2020, krachtens welke bepaling het college van burgemeester en wethouder en de burgemeester bevoegd zijn personen of categorieën van personen aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.

Overwegende dat:

Het in de regio Brabant-Zuidoost – voor de gezamenlijke aanpak van overtredingen in de prostitutiebranche – wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemert-Bakel 2020.

Besluiten:

Als toezichthouder(s), in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, belast met het houden van toezicht op de naleving van het bij of krachtens Hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemert-Bakel 2020 bepaalde, een en ander voor zover het de prostitutiebranche betreft, aan te wijzen de buitengewoon opsporingsambtenaren en/of toezichthouders van de: gemeente Bergerijk, gemeente Best, gemeente Cranendonck, gemeente Eersel, gemeente Eindhoven, gemeente Geldrop – Mierlo, gemeente Gerwen en Nederwetten, gemeente Heeze – Leende, gemeente Nuenen, gemeente Oirschot, Reusel – de Mierden, gemeente Son en Breugel, gemeente Veldhoven en de gemeente Waalre die:

  • -

    in dienst zijn bij één van de voormelde gemeenten, en;

  • -

    belast zijn met het toezicht op de naleving en/of handhaving van de prostitutiebranche binnen het grondgebied van één van die gemeenten.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 26 april 2022 door het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel,

de burgemeester,

ing. M.S. van Veen

de secretaris,

G. Wouters

Aldus vastgesteld op 26 april 2022 door de burgemeester van Gemert-Bakel

de burgemeester,

ing. M.S. van Veen